Uvjeti kupnje i korištenja

 Poštovani kupci,

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama.

Prodavatelj proizvoda je Vikivel j.d.o.o., Dubrava 116, 10040 Zagreb, OIB 15998018440 , a Kupac je posjetitelj naše web trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Naručivanje:

 1. a) sve narudžbe koje Kupac naruči putem Web Shopa su neopozive
 2. b) Prodavatelj je obvezan naručenu robu koju ima na zalihi isporučiti Kupcu najkasnije 3 radna dana od dana narudžbe
 3. c) Prodavatelj je obvezan naručenu robu koju nema na zalihi, a koju nabavlja od domaćih dobavljača, isporučiti Kupcu  najkasnije 15 radnih dana od dana narudžbe
 4. d) Prodavatelj robu koju nema na zalihi, a koju nabavlja od inozemnih dobavljača, obvezan je isporučiti Kupcu najkasnije 45 radnih dana od dana narudžbe.
 5. e) Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana narudžbe.

Na našoj stranici nalazi se obrazac za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74, stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača.

OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA.docx

 

 1. f) Prodavatelj je dužan u dogovorenom terminu isporučiti naručene proizvode Kupcu na dogovoreni način.  Prodavatelj se obvezuje Kupcu isporučiti proizvode u ispravnom stanju i po cijeni vidljivoj na webu.

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača :

(1) Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Osim obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(5) Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

 1. h) Sukladno Zakonu o obveznim odnosima čl.400-422., u slučaju materijalnih nedostataka na isporučenoj robi, kupac može:

– dobiti u zamjenu drugu robu bez nedostataka

– zahtijevati sniženje cijene

– raskinuti ugovor

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu 2 godine od predaje stvari.

U slučaju opravdane reklamacije kupac ne snosi troškove poštarine za povrat robe s materijalnim nedostatcima.

S obzirom da različiti proizvođači imaju različite oznake veličina, molimo da se prije naručivanja konzultirate s nama oko veličine pojedinih modela. Molimo vas da prije naručivanja navedete svoju stvarnu i odgovarajuću veličinu. U slučaju narudžbe neodgovarajuće veličine, prodavatelj ne snosi troškove zamjene koji se odnose na poštarinu. Iz tog razloga, u slučaju dileme oko veličine prije narudžbe možete se posavjetovati s našim djelatnicima svakim danom osim nedjelje na e-mail: astro.alta@gmail.com

Prilikom preuzimanja robe, kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja te ih odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio i odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Fotografije proizvoda u katalogu su samo ilustrativne prirode, te ne moraju u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na različitosti podešenja monitora te individualne razlike u percepciji boje i slično, ne možemo jamčiti potpunu identičnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora.

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Cijene:

Sve cijene u webshopu izražene su u hrvatskim kunama za krajnjeg Kupca, s uključenim PDV-om.

Izražene cijene su cijene bez troškova dostave, koji se zaračunavaju pri završetku kupnje.

Poštarina i dostava:

Poštarina i dostava naplaćuju se dodatno na cijenu proizvoda.

Cijena poštarine prilikom narudžbe robe iznosi 25,00 HRK.

Dostava se organizira putem Hrvatske pošte. Pošiljka se dostavlja na adresu Kupca koju je naveo prilikom narudžbe.

Hrvatska Pošta isporučuje proizvod pismovnim uslugama na Vašu adresu do mase 1 kg, teže pošiljke se podižu na poštanskim uredima s obavijesti o prispijeću pošiljke.

Otpremanje pošiljke:

Prodavatelj se obvezuje da će sve naručene proizvode pažljivo zapakirati, kako bi proizvod do naručitelja stigao neoštećen.

Plaćanje:

Plaćanje proizvoda obvezno je u kunama.

 1. Općom uplatnicom, virmanom, na žiro račun Prodavatelja u bilo kojem šalteru banke, poštanskog ureda ili internetskom uplatom.
 2. Putem Pay-pal računa ili kreditnim karticama putem Pay-pal servisa na našoj stranici

Primatelj:

Vikivel j.d.o.o.

Dubrava 116

10040 Zagreb

IBAN račun kod Erste & Steiermärkische Bank: HR2924020061100715057

U polje “model” upišite 00, u polje “poziv na broj odobrenja” upišite broj narudžbe koji je vidljiv na email poruci koju ste dobili prilikom izvršenja narudžbe.

Kupac je obvezan uz cijenu proizvoda platiti i troškove poštarine

Ako Kupac odbije primiti i platiti robu koju je naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

Povrat i reklamacije :

 1. a) Prodavatelj garantira za navedenu kvalitetu proizvoda, opisom na webu i deklaracijom na proizvodu.
 2. b) Kod većine proizvoda određene su točne ili približne dimenzije, masa, vrsta materijal ili veličina.
 3. c) Prodavatelj nije odgovoran za materijale kod nakita i bižuterije  koji nisu poželjni za  alergičare.

Kupac je obvezan naglasiti da traži proizvod s antialergijskim materijalom.

Kupac je obvezan naglasiti da traži proizvode za malu djecu ili bebe. Prodavatelj nije odgovoran za materijale koje je Kupac oštetio u dodiru s znojem, alkoholom, parfemom, morskom vodom ili nekim drugim kemijskim sredstvom.

 1. d) Kupac ima pravo vratiti proizvod koju nije naručio ili proizvod kod kojeg je naknadno utvrđeno oštećenje koje nije nastalo transportom
 2. e) Ukoliko je šteta na proizvodu prouzročena transportom, Kupac ima pravo na povrat proizvoda ili novca od strane Prodavatelja.
 3. f) Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda ako se utvrdi da je proizvod neispravan ili oštećen njegovom krivnjom ili transportom, te će nakon međusobnog dogovora (telefonom ili e-mailom) Kupcu ponuditi novi i ispravni proizvod bez dodatnih troškova
 4. g) ukoliko Kupac ne pristane na novi proizvod onda je Prodavatelj obvezan vratiti Kupcu uplaćena novčana sredstva umanjena za troškove poštarine
 5. h) sve reklamacije valjane su jedino u pisanom obliku na adresu Prodavatelja uz potpis Kupca, sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača.

Pravo na raskid ugovora:

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći obrazac za raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Opće odredbe o ugovorima sklopljenim izvan poslovnih prostora i ugovorima sklopljenim na daljinu, Zakon o zaštiti potrošača, članak 57. :

 

(1) Prije nego što potrošač sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija, odnosno ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na ugovore koji imaju za predmet digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju.

(3) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

(4) Ako je ugovor izvan poslovnih prostorija ili ugovor na daljinu sklopljen na neodređeno vrijeme ili je njime ugovorena pretplata, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosi se na ukupne troškove u pojedinom obračunskom razdoblju.

(5) Ako je u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ugovorena fiksna naknada, ukupna cijena iz stavka 1. točke 5. ovoga članka uključuje i ukupne mjesečne troškove.

(6) Ako u ugovoru iz stavka 4. ovoga članka ukupna cijena ne može biti razumno izračunata unaprijed, potrošač mora biti obaviješten o načinu izračuna cijene.

(7) Ako trgovac ne obavijesti potrošača o dodatnim troškovima predviđenima u stavku 1. točkama 5. i 9. ovoga članka, te stavcima 4. do 6. ovoga članka, potrošač nije dužan snositi te troškove.

(8) Obavijest iz ovoga članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe drugih jezika.

Hrvatska: 064 60 90 95 (fix.6,99 kn, mob.8,41 kn)
Austrija: 0900/707-787 (2,17 eur fix./mob)
Njemačka: 0900/3708-700( tel 1,99EUR/min,mob: 2,99EUR/min)
Astrološke analize,tarot usluge,talismani
Davatelj usluge :It1 d.o.o.,072700700/+18